Vivago-ratkaisu taipuu palveluasumisen erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin

Palveluasuminen ja kotihoito turvallisemmaksi turvarannekkeen avulla

Laatua ja lisäarvoa palveluasumiseen

Nykyaikainen palveluasuminen edellyttää luotettavan varmatoimisia turvaratkaisuja sekä asukkaiden hyvinvoinnin jatkuvaa ja monipuolista seurantaa. Oman haasteensa palveluasumiseen tuovat myös muistisairaat asukkaat, joiden liikkumista on valvottava tavallista tarkemmin. Vivagon ratkaisut täyttävät erinomaisesti myös kaikki kodinomaisen palveluasumisen tarpeet joustavuutensa ja käyttäjälähtöisyytensä ansiosta.

Paljon enemmän kuin perinteinen hoitajakutsujärjestelmä

Vivagon palvelutaloratkaisu on kehitetty vanhusten ja muiden tehostettua seurantaa vaativien asiakkaiden hoidon tueksi. Ainutlaatuisen kokonaisuuden perustana on patentoitua teknologiaa hyödyntävä Vivago CARE –kello sekä Vivago Vista –ohjelmisto. Vivago CARE –kello seuraa käyttäjänsä aktiivisuutta ympäri vuorokauden ja oppii tuntemaan käyttäjänsä normaalin vuorokausirytmin. Tavallisista hoitajakutsujärjestelmistä poiketen kello osaa hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa asukas ei siihen itse pysty. Asukas voi kutsua hoitajan luokseen myös painamalla Vivago kellon tai tukiaseman hälytyspainikketta.

Aktiivisuus toimintakyvyn mittarina

Vivago CARE –kello kerää ajantasaista tietoa käyttäjänsä aktiivisuudesta ja hyvinvoinnin kehittymisestä. Käyttäjän hyvinvoinnissa tapahtuvista muutoksista lähtee automaattinen ilmoitus hoitajille. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi arvioitaessa asukkaan lääkityksen vaikutusta. Reaaliaikaista aktiviteettitietoa voidaan hyödyntää erityisesti myös yövuorossa ja sen suunnitelmallisuudessa.

Käyttäjälähtöinen ratkaisu taipuu erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin

Turvaratkaisu

Turvaratkaisu

Tavallisista hoitajakutsujärjestelmistä poiketen ratkaisu osaa hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa asukas ei siihen itse pysty. Asukas voi kutsua hoitajan luokseen myös painamalla kellon tai tukiaseman hälytyspainikketta.

Poistumisvalvonta

Poistumisvalvonta

Ratkaisu mahdollistaa asukkaiden vapaan liikkumisen hoitoyksikön turvalliseksi määrittämällä alueella ja antaa hoitajalle hälytyksen jos asiakas on poistumassa sallitulta alueelta. Jokaiselle asukkaalle voidaan määritellä yksilöllisesti sopiva ratkaisu.

Hyvinvointitieto

Hyvinvointitieto

Kellon keräämä tieto välittyy eteenpäin Vivago Vista –ohjelmistolle. Kerätyn tiedon avulla hoitajat saavat arvokasta tietoa asukkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittymisestä. Voinnin muutoksista ilmoitetaan automaattisesti hoitajalle.

Lataa lisätietoja Vivagon palveluasumisen ratkaisusta

Vivago-teknologia mahdollistaa ikäihmisten laadukkaan hoidon Kotokampuksella.

Lempäälän Kotokampuksella Vivagon tuottaman hyvinvointitiedon avulla seurataan asukkaiden univalverytmiä reaaliajassa. Tietoa hyödynnetään myös asukkaiden hoidon suunnittelussa ja henkilöstöresurssien mitoituksessa.

Caritaksella hyödynnetään teknologiaa monipuolisesti palveluasumisessa sekä kotiin vietävissä palveluissa

Vivagon ja Caritaksen yhteistyö on alkanut jo vuonna 2002, kun Caritaksen ensimmäinen palvelukoti, Kairos-koti, avattiin. Tällä hetkellä Vivago-järjestelmä on laajasti käytössä kaikissa Caritaksen palvelukodeissa, kotihoidossa sekä Caritas Sairaalassa.

Caritas Rovaniemellä Vivago-teknologia mahdollistaa ja tukee oikea-aikaista hoitoa sekä säästää aikaa.

Vivago-järjestelmä on ollut käytössä Caritas Rovaniemellä kohta kaksi vuotta. Vivago on Rovaniemellä päivittäinen työkalu ja jatkuvassa käytössä.

Case: Insuliinishokki – Anja pelastui automaattisen hälytyksen avulla.

Anja on 77-vuotias palvelutalossa asuva nainen, jolla on insuliinihoitoinen diabetes. Verensokeri on laskenut yön aikana ja Anja on mennyt unen aikana tajuttomaksi.

Usein kysytyt kysymykset

Vivago-ratkaisun avulla hyvinvoinnissa tapahtuvat muutoksiin voidaan puuttua ennakoivasti. Hoidon vaikuttavuutta voidaan seurata tehokkaasti ja myös etäältä. Yleisesti voidaan todeta, että uni- valverytmi on herkkä signaali, joka heijastaa ikääntyneen hyvinvointia. 

Tavallisista hoitajakutsujärjestelmistä poiketen Vivago-ratkaisu osaa hälyttää automaattisesti apua tilanteissa, joissa asukas ei siihen itse pysty. Ratkaisun keräämä ajantasainen tieto käyttäjän aktiivisuudesta ja hyvinvoinnin kehityksestä toimii toimintakyvyn mittarina. Voinnissa tapahtuviin muutoksiin osataan puuttua ennakoivasti.

 

 

Vivago MOBILE –sovellus mahdollistaa hoitavalle henkilökunnalle käyttäjän hyvinvoinnin seurannan, tehtävien priorisoinnin sekä hälytyksen vastaanoton. Tarvittava tieto kulkee helposti mukana ja hoitaja on aina ajantasalla tapahtumista. Automaattiset ilmoitukset ja hälytykset tulevat suoraan hoitajan älypuhelimeen.

 

 

Vivagon poistumisvalvontaratkaisu mahdollistaa asukkaiden vapaan liikkumisen hoitoyksikön turvalliseksi määrittämällä alueella. Järjestelmä antaa hoitajalle hälytyksen jos asiakas on poistumassa sallitulta alueelta. Asukkaalle voidaan määritellä yksilöllisesti sopiva ratkaisu.

 

 

Vivago-ratkaisu mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä. Unen laadun ja määrän seuranta sekä tarkka tieto vuorokausirytmistä ja sen kehittymisestä on Vivagon avulla mahdollista. Uni- ja aktiivisuustrendien, hälytysten määrän ja kellon käyttöasteen seuranta antavat myös pidemmän aikavälin informaatiota. Päivittäinen aktiivisuus ja esim. ulkoiluajan mittaus kertovat miten käyttäjän aktiivisuus ja liikkuminen kehittyvät.

Jaa tämä sivu: