Arvot

Innovatiivinen hyvinvoinnin edelläkävijä

Vivago on eteenpäin menevä ja jatkuvasti kehittyvä alansa pioneeri. Seuraamme aktiivisesti trendejä ja nopeasti kehittyvää globaalia markkinaa. Panostamme korkealaatuisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat asiakkaidemme uudet palvelu- ja toimintamallit.

Vivago on hyvinvoinnin ja terveyden mittari, jonka ennakoivat ja älykkäät ratkaisut vahvistavat hyvinvointia elämänkaaren eri vaiheissa.

Eettinen ja auttava kumppani

Vivago-ratkaisu on eettinen ja auttava – myös kaikkien vivagolaisten tavoitteena on tehdä hyvää. Pyrimme oikeudenmukaisiin ja vastuullisiin ratkaisuihin, joiden avulla yhteistyökumppanimme voivat kehittää toimintaansa ja tarjota parempaa hoivaa.

Ymmärrämme asiakkaan tarpeen ja ratkaisemme sen vastuullisesti.

Luotettava asiantuntija

Vivagon ratkaisut, palvelut ja tuotteet ovat korkealaatuisia.

Kehitämme aktiivisesti omaa osaamistamme ja toimimme prosessien ja standardien mukaisesti. Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Olemme kumppani, joka lunastaa lupaukset.

Vastuullisuus yrityksen taustalla

Vivagon avainlipputuote 

Vivagolle vastuullisuus merkitsee vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Vivago toimii vastuullisesti ja noudattaa lakeja sekä yleisesti hyväksi todettuja käytäntöjä. Kestävä kehitys on tärkeä asia ja se pyritään ottamaan huomioon tuotannon joka osa-alueella.

Vivagon alihankkijat ovat tarkoin valitut ja myös heiltä edellytetään vastuullisuutta ja eettisyyttä. Vivagon koko arvoketju on suomalainen. Tuotteet valmistetaan Suomessa ja niiden suunnittelussa on otettu huomioon myös niiden kierrätys. Tuotteilla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä avainlipputunnus. 

Vivagolle vastuullisuus tarkoittaa myös sitä, että toimitaan asiakkaiden parhaaksi. Vivagolle on ensiarvoisen tärkeää ylläpitää avointa viestintää ja vuoropuhelua asiakkaidensa kanssa. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa yrityksen toimintamalleja ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Vivago on laatusertifioitu ISO 9001:2008 ja ISO 13485:2003 -laatujärjestelmien mukaisesti.

Vivagon omistajia ovat yli 100 suomalaista instituutiota ja yksityistä sijoittajaa.

 

Jaa tämä sivu: