Hyvinvoinnin ja terveydentilan mittari

Vivago-ratkaisu mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä

Uni on välttämätöntä terveydelle ja hyvinvoinnille

Unentarve ei yleensä vähene iän mukana vaan pysyy samana koko aikuisikämme. Kun ihminen vanhenee, muuttuu uni kevyemmäksi, katkonaiseksi ja laadultaan vaihtelevaksi. Tyypillisesti uniongelmat yleistyvät ihmisen vanhetessa. Iäkkäät ihmiset myös heräilevät useimmin kuin nuoret ja varhainen vuoteeseen meno aiheuttaa usein varhaisen herätyksen. Univaje vaikuttaa haitallisesti ihmisen hormonitasapainoon, immuunijärjestelmään ja aineenvaihduntaan. Uni heijastaa henkilön hyvinvointia ja unettomuus on myös tyypillinen stressioire.

40-70 % vanhusväestöstä kärsii kroonisista unihäiriöistä, mutta 50 prosenttia näistä tapauksista ei huomata normaalin terveydenhuollon yhteydessä. Säännöllinen uni-valverytmi ja hyvä uni on välttämätön vanhuksen hyvinvoinnille. Jatkuva unen ja uni-valverytmin tarkkailu on hyödyllinen menetelmä ja apuväline vanhusten hoivatyössä.

Unihäiriöt aiheuttavat toimintakyvyn heikkenemistä ja tuovat ongelmia hyvinvointiin:

 • Päiväaikainen vireys laskee ja väsymys lisääntyy
 • Kaatumis- ja onnettomuusriski kasvaa
 • Mahdollisuus itsenäiseen elämään heikkenee
 • Yleinen hyvinvointi vaarantuu
 • Lisää kroonisen unilääkityksen tarvetta

Vivago – kliinisesti validoitu mittausteknologia

Vivagolla on omat suojatut algoritmit aktiivisuuden seurantaan ja automaattihälytyksiin. Vivagon uni-, aktiivisuus- ja vuorokausirytmimittaukset on myös kliinisesti validoitu. Kattava tietämys aktiivisuusmonitoroinnista, hyvinvointimittauksesta ja yksilöidyistä turvallisuusratkaisuista luovat pohjan ratkaisuiden innovatiiviseen ja jatkuvaan kehitykseen. Vivagon teknologia on suojattu patentein.

Vivago-ratkaisu mittaa aktiivisuutta, unta ja vuorokausirytmiä

 • Vivago-ratkaisu mittaa unen laatua ja määrää
 • Tarkka tieto vuorokausirytmistä ja sen kehittymisestä
 • Päivittäinen aktiivisuuden mittaus
 • Ulkoiluajan seuranta
 • Uni- ja aktiivisuustrendien seuranta
 • Kellon käyttöasteen seuranta eli tiedetään onko kello ranteessa ja käyttäjä hoivan piirissä 
 • Voidaan seurata hälytysten määrää

Lue lisää Vivagon aktiviteettitiedon tulkinnasta

Vivagon aktiviteettitiedon mittaus – Vuorokausirytmin, unen ja aktiivisuuden mittarit

Monet toimintakyvyn muutokset näkyvät muutoksina ihmisen vuorokausirytmissä, unessa ja siten myös mitatussa aktiviteettitiedossa. Hyvinvointitiedon analysointi on tehokas työväline ongelmatilanteiden havaitsemisessa, hoidon arvioinnissa ja sen tehokkuuden mittaamisessa varsinaisen diagnoosin tekemisen jälkeen.

Tutustu Vivagon asiakasreferensseihin

Case: Asiakkaan kuntoutus lääkkeettömästi – Liisan kunto ja toimintakyky koheni

Liisa on 80-vuotias kotona itsenäisesti asuva nainen, jota kotihoito ja tytär auttavat. Liisalla on muistin alenemaa ja muistihäiriön edetessä vuorokausirytmi on huonontunut – Liisa nukkuu iltapäivisin ja valvoo öisin. Liisan toimintakyky ja kyky hoitaa omia asioita on heikentynyt.

Case: Parkinson-taudin lääkehoidon muutoksen vaikuttavuuden seuranta – Esko, vuodepotilaasta omatoimiseksi kulkijaksi

81-vuotiaalla Eskolla on perussairautena Parkinson-tauti. Esko on siirtynyt tehostetun hoidon piiriin palvelutaloon. Esko tarvitsee paljon henkilökunnan apua päivittäisissä toiminnoissa ja siirtymisissä.

Case: Insuliinishokki – Anja pelastui automaattisen hälytyksen avulla.

Anja on 77-vuotias palvelutalossa asuva nainen, jolla on insuliinihoitoinen diabetes. Verensokeri on laskenut yön aikana ja Anja on mennyt unen aikana tajuttomaksi.

Case: Apua bipolaarisen mielialahäiriön seurantaan – Reinon elämänhallinta parani toimintakyvyn seurannalla

Reino on 81-vuotias kotona asuva mies, jolla on perussairautena kaksisuuntainen mielialahäiriö. Sairaudessa säännöllinen elämänrytmi, ennakoivien oireiden tunnistaminen sekä niihin puuttuminen ovat tärkeitä.

Case: Saattohoito – Allin oloa helpotettiin Vivagon aktiviteettitiedon avulla

Alli sairasti keuhkosyöpää palvelukeskuksessa. Allin toiveena oli, että saattohoito toteutettaisiin omassa hoitopaikassa. Sairauden edetessä hän ei pystynyt enää itse kertomaan voinnistaan. Kipu näkyi selvästi aktiviteettikäyrällä. 

Tutustu Vivagon kliiniseen tutkimusmateriaaliin

WristCare at Tameside

Unen, vuorokausirytmin ja aktiiviteettitason muutokset heikentävät ikääntyneen hyvinvointia. Heikko vuorokausirytmi lisää kaatumisriskiä.

Telemetric activity monitoring as an indicator of long-term changes in health and wellbeing of older people

Hyvinvoinnin, aktiivisuuden ja unen analysointi on työkalu ikääntyneiden terveydentilassa tapahtuvien muutosten mittaamiseen.

Differences in light sleep and deep sleep measured with IST Vivago® wrist care

Kliininen Vivago-ratkaisu mittaa unen laatua ja määrää.

NHG hyvinvoinnin mittauksen tulokset

Tutkimuksessa analysoitiin Vivagon hyvinvointirannekkeen ja RAI-arvion välistä yhteyttä ja voidaanko mittaustiedolla korvata tai täydentää raskaampia arviointimenetelmiä. Nordic Healthcare Group suoritti tutkimuksen data-analyysin.

Jaa tämä sivu: